Nesna mottak

Nesna Mottak er et kommunalt drevet asylmottak med plass til inntil 200 asylsøkere. 

På oppdrag fra UDI åpnet Nesna mottak for ordinært mottaksdrift den 17. oktober, 2022.

Et asylmottak skal være et enkelt, men akseptabelt innkvarteringstilbud som sikrer beboernes grunnleggende behov, samt den enkeltes behov for trygghet og sikkerhet. Les mer om dette hos UDI.

Et asylmottak med ordinære plasser skal bidra til at flyktningene kan ivareta egen livssituasjon under mottaksoppholdet, samt forberedes retur til hjemlandet eller bosetting i Norge.

Tilbudet består av:

  • bosted på Elevheimen eller på Pålsrud
  • pengeytelser i henhold til UDI sitt reglement
  • informasjonsprogram
  • bistand ved bosetting i kommune eller retur til hjemland
  • deltakelse i fritidsaktiviteter, både i eksisterende tilbud i bygda, samt internt på mottaket
  • barn får raskt tilbud om skole og barnehage

Bidrag fra Nesnas innbyggere

Nesna mottak opplever et stort engasjement og giverglede i bygda. Tusen takk for dette! Dersom du kunne tenke deg å bidra, eller har andre spørsmål, så kontakt oss gjerne.

Kontakt oss

Nesna Mottak
Mobil 91 10 16 28
Vakttelefon - Nesna mottak
Mobil 94 80 45 36
Helen Langseth
Fagleder Nesna mottak
E-post
Mobil 99 63 74 54