Skal dere gifte dere?

Landets kommuner har rett til å gjennomføre borgerlig vigsel. Nesna kommune ønsker å tilrettelegge slik at vielsen blir en verdig og minnerik opplevelse. På denne siden kan dere bestille vielse og se en oversikt over hva dere må ordne før vielsen.

Vigselsmyndighet

I Nesna kommune har disse vigselsmyndighet:

 • Ordfører Hanne Davidsen
 • Varaordfører 
 • Kommunedirektør Lill Torbjørg Leirbakken Stabell
 • Politisk sekretær 


I utgangspunktet er det ordfører som vigsler i Nesna kommune. De andre trer inn om ordfører er forhindret. Brudefolket kan komme med ønsker om hvem de ønsker skal gjennomføre seremonien. Ønsker blir innvilget om dette er praktisk mulig.

Før dere gifter dere

Alle som oppfyller ekteskapslovens vilkår for å inngå ekteskap kan gifte seg i Nesna kommune.

Les mer om ekteskapsloven

Før dere kan gifte dere må dere søke om ekteskapsprøving. Dette gjøres ved å fylle ut skjemaene på Skatteetatens side. Hvis dere begge har norsk personnummer eller D-nummer kan dere søke digitalt. Hvis ikke skal ferdig utfylte skjema sendes til deres lokale skattekontor.

Skatteetaten sjekker om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Skatteetaten skriver deretter ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene. De som søker digitalt vil få tilsendt prøvingsattesten i Altinn. Attesten kan videresendes til Nesna kommune i Altinn eller skrive den ut og sende den fysisk i posten: Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Den kan også leveres direkte til Servicetorget i Nesna kommune i åpningstidene.

Vær oppmerksom på at det er original attest som må leveres eller sendes til Nesna kommune. Dette må skje senest 14 dager før vielse. Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse.

På selve dagen må dere som skal vigsles vise godkjent legitimasjon. Det må være to myndige vitner tilstede under seremonien, dette kan være forloverne eller to andre personer. Nesna kommune kan stille med vitner dersom dette avtales på forhånd.

Dato, tidspunkt og pris

Vigsler gjennomføres fredag fra klokken 09:00 til 15:00. Brudefolket kan komme med ønske om vigsel en annen ukedag i samme tidsrom. Om det er praktisk mulig vil vigsler ta hensyn til ønsket.

Vigslene finner sted på ordførers kontor eller i kommunestyresalen i Administrasjonsbygget.

Det tilrettelegges for at vigselen har en seremoniell karakter som oppleves høytidelig og verdig. Det borgerlige vigselsformularet benyttes. Vigselen gjennomføres på norsk, men kan etter særskilt avtale også gjennomføres på engelsk. Seremonien kan etter brudefolkenes ønske tilpasses med f. eks. musikk og tekstlesning. Slike tilpasninger må avtales på forhånd, og organiseres av brudefolkene selv. Nesna kommune forbeholder seg retten til å vurdere hva som skal tillates av ekstra innhold.

Tilbudet er gratis for alle som har lovlig opphold i Norge når vigselen gjennomføres innenfor oppsatt tid og på administrasjonsbygget i Nesna. Hvis vigselen etter særskilt forespørsel og avtale gjennomføres på annet tidspunkt eller sted må brudefolkene dekke kommunens nødvendige kostnader.

Etter seremonien vil vigselsverten fylle ut melding om vigsel/vigselsbok. Denne skal underskrives av brudefolket og vitnene. Brudefolket mottar en kopi av denne. Originalen sendes Skatteetaten, som deretter utsteder vigselsattest.

Spørsmål og henvendelser

Bestilling av vigsel i Nesna kommune sendes som e-post til postmottak@nesna.kommune.no. Ved henvendelse vil vigselsvertene kontakte brudefolkene for å avtale videre gang frem til vigselen finner sted.

I e-posten oppgis:

 • navn på brudefolkene
 • e-postadresse
 • telefonnummer
 • ønske om dato og tid.
 • kopi av prøvingsattesten legges ved hvis mulig
   

Husk! Original vigselattest må leveres til kommunen fysisk - minst 14 dager før vigselen.


 

Kontakt oss

Servicetorget
E-post
Telefon 75 06 70 00

Besøksadresse
Kommunehuset, hovedinngang
Movegen 24
8700 Nesna

Ordinære åpningstider servicetorg og sentralbord
Mandag, tirsdag og torsdag: 10:00-14:00
Lunsj mellom 11:15-12:00