Lokalutvalg

Lokalutvalgene er rådgivende overfor kommunens sentrale organer og administrasjon, og er underlagt reglement for folkevalgte organer i Nesna kommune.

Lokalutvalgene i Nesna kommune er oppnevnt av kommunestyret, og er folkevalgte organer regulert av Kommunelovens §§ 5-7 og 5-8. Utvalgene skal gjennom sitt arbeide være bindeledd mellom lokalsamfunnene og kommunens politiske organer og administrasjon.

Målet med arbeidet er å styrke nærdemokratiet og å sikre beslutninger som ivaretar befolkningens behov. Overordnet mål er å arbeide for nyetablering, trivsel og en god offentlig tjenesteyting.

 

Lokalutvalg - Hugla

Lokalutvalg - Hugla
Representant Vara
Arne Halland Hugo Simonsen
Elin Martine Fagervik Tove Grannes
Frank Kristian Johansen Frank Jenssen
Svein Midtgård Tor Iversen
Christina Evjenth Hanne-Marith V. Haug, innvilget fritak. Christina Evjenth, personlig vara.

Lokalutvalg - Handnesøya

Lokalutvalg - Handnesøya
Representant Vara
Mads Ravdal Terje Hansten
Lillian Hines Per Martin Kristensen
Lena Vollen Åge Herseth
Nicolay Nifanin Synnøve Bøen Hines
Marit Ravdal

Lokalutvalg - Tomma

Lokalutvalg - Tomma
Representant Vara
Rebekka Bruin Ødegaard Anita Eik
Iselin Stock Evje Maria B. Rishaug
Claudia Brummund Jelena Djodevic
Marianne Dahl Sigurd Ossletten
Odd Gøran Monstad Ricardo Rolf Buschhorn