Vedtatte adressenavn for veger i Nesna

Kommunestyret har i møte 18.05.2022 vedtatt adressenavn og skrivemåte for til sammen 22 veiparseller på Strandlandet, Nesnastranda, Hugla, Handnesøya og Tomma.

Vedtaket er fattet med hjemmel i lov om stadnamn. De som har klagerett etter loven er tilskrevet.

Vedtak av adressenavn for hovedvegene på Hugla (FV7386) og Tomma (FV7384) ble utsatt.
Dette fordi Språkrådet har bedt om at det reises navnesak for skrivemåten av navnene Hugla og Tomma,
samt navn i Nesna som er avledet av disse øynavnene.

Oversikt vedtatte adressenavn og kart over parsellene: