Vedtak etter lov om stadnamn

Kartverket og kommunestyret har vedtatt stedsnavn og vegnavn. Her kan du lese hvilke.

Kartverket har i to navnesaker fattet vedtak om skrivemåten for 28 stedsnavn med navneleddene Hugla, Tomma, Skeivstad.

samt navnet Mathildebekken i Nesna kommune.  Kommunestyret har i egen sak vedtatt vegnavnene Huglvegen og Tommvegen.

De som har klagerett etter loven er tilskrevet.

Vedtaksbrevene kan leses under.