Søk tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak

UDI har nå åpnet for søknader til aktiviteter for barn og unge i asylmottak. Enkeltpersoner, frivillige organisasjoner og ikke-fortjenestebaserte virksomheter kan sende inn søknad.

Tilskuddsordningen skal gi barn i asylmottak en mer meningsfull hverdag, gjennom et aktivitetstilbud tilpasset barnas alder, utviklingsmessige behov og interesser.

Enkeltpersoner, frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret, og andre ikke-fortjenestebaserte virksomheter som organiserer aktiviteter for barn, kan få tilskudd. Som frivillige organisasjoner regnes foreninger, stiftelser og andre organisasjoner som verken er organisert av offentlige myndigheter eller har økonomisk formål.

UDI oppfordrer til samarbeid med asylmottakene for å finne ut av behov og ønsker.

Fristen for å søke er 22. februar 2023. Søke gjør man via UDIs nettsider.

Les mer om tilskuddsordningen og søk tilskudd hos UDI

Kontakt oss

Mailèn Lorentsen
Barne- og ungdomsansvarlig - Nesna mottak
E-post
Mobil 95 92 57 50