Samfunnsdelen av kommuneplanen - Offentlig ettersyn og høring

Nesna Kommune har lagt ut  samfunnsdelen av kommuneplan på offentlig ettersyn og høring. Innspill sendes postmottak@nesna.kommune.no innen 1. februar 2023.

Samfunnsdelen av kommuneplanen er Nesna Kommunes strategiske plan. Denne utgjør sammen med arealdelen kommuneplanen for Nesna.

Planen handler om hvordan Nesna kommune skal løse utfordringer innen for eksempel klima, miljø, demografisk utvikling med mer og skape muligheter innen bærekraft, bolig, næring og utvikling.

Samfunnsdelen av kommuneplanen (PDF, 3 MB)

For spørsmål eller ønske om deltagelser på møter med mer kontakt Halvor Hilmersen.

Kontakt oss

Halvor Hilmersen
Programleder omstilling
E-post
Telefon 75 06 70 29
Mobil 93 24 84 41

Om du vil, kan du bestille et møte med meg, enten på kommunehuset, via teams eller per telefon.

Book en avtale