Offentlig høring – lokal renovasjonsforskrift HAF-kommunene

Forslag til endret renovasjonsforskrift for kommune tilsluttet Helgeland Avfallsforedling IKS legges her ut på høring og offentlig ettersyn.

Forskriften må endres fordi HAF skal slutte med optisk sortering og derfor må endre innsamlingsrutinene sine.

De foreslåtte endringene i forskriften er:

  • Det blir et nytt innsamlingspunkt hos alle husstandene. Dette er en egen søppeldunk for matavfall.
  • De ulike avfallstypene blir samlet inn hver for seg på ulike dager.
  • Husholdningsplasten skal samles inn i en egen blanksekk.
  • Rødboksen med farlig avfall må leveres på en gjenbruksstasjon eller et mobilt mottak.

Forskriften viser til retningslinjer og sorteringsguide. Innholdet i disse blir revidert på et senere tidspunkt.

Innspill kan sendes på e-post til postmottak@nesna.kommune.no eller i posten til Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna. Vi ber dere merke innspillet med saksnummer 2022/370.

Høringsfrist 27.12.2022