Kunngjøring av oppstart planarbeid på Lunde

Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram for detaljregulerings- plan for Lunde boligfelt.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det om igangsatt detaljreguleringsplan for Lunde boligfelt utenfor Nesna, eiendom gnr/bnr 55/6 i Nesna kommune. Planforslaget utarbeides for Gabor AS. 

Formålet med planen er å utvikle eiendommen til et lite boligfelt med naust, molo og en liten småbåthavn.

Mer informasjon om plan og hvordan du kan komme med innspill