Innspill til navn og skrivemåte av navneleddet Skeiv-, Skjeiv-, Skjef-, Skjæf-

Nesna kommune ønsker innspill til skrivemåten av navneleddet Skeiv-, Skjeiv-, Skjef-, Skjæf-.

Kartverket har startet navnesak for fastsetting av skrivemåten av navneleddet Skeiv-, Skjeiv-, Skjef-, Skjæf- i navnet på matrikkelgård 4, skrevet Skeivstad i Kartverkets stedsnavnregister, Sentralt stedsnavnregister (SSR), og i de sammenfallende bruksnavna 4/1, 4/2 og 4/3.

Navneleddet inngår også i to avleda naturnavn, Skeivstadvatnan og Skeivstadøya, og i et adressenavn, Skeivstadvegen, fastsatt av Nesna kommune. Saken blir tatt opp for å få avklart riktig skrivemåte av navneleddet til offentlig bruk.

Kartverkets oppstartsbrev (PDF, 285 kB) 

Nesna kommune ber om innspill fra lokalkjente på navnebruk og skrivemåte. Eierne av berørte bruk tilskrives direkte.

Skjema med liste over navnene i saken (PDF, 438 kB)

Ved innsending av uttalelser ber vi om at det refereres til nr. i listen og at eventuelle spørsmål i kommentarfeltet besvares.

Nesna kommune vil sammenfatte innkomne uttalelser og oversende disse til Språkrådet og Kartverket. Uttalelser sendes Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna, postmottak@nesna.kommune.no innen 1. mars 2023.

Lovhenvisninger