Høring: Forslag til ny lokal forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven og matrikkellova

Nesna kommune har utarbeidet forslag til ny lokal forskrift om gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjoneringsloven og matrikkellova, som nå er ute på høring.

Høringsfrist: Frist for skriftlige uttalelser er mandag 24. oktober 2022.
Høringssvar: Høringssvar sendes til økonomirådgiver i Nesna kommune enten per epost eller post. Høringssvar merkes med saksnummer 2022/1637.

E-post: postmottak@nesna.kommune.no
Post: Nesna kommune, postmottak, Movegen 24, 8700 NESNA

Kontakt oss

Magne Lyng Hansen
Rådgiver - Økonomi
E-post
Telefon 75 06 70 27
Mobil 93 81 22 66