Hvordan kan du påvirke politisk?

Lokale politikere og kommunens administrasjon vil styre kommunen til det beste for innbyggerne. Men du som er innbygger kan også påvirke saker du har meninger om, eller saker du ønsker tatt opp.

Slik kan du påvirke

Som innbygger har du flere måter du kan påvirke saker som interesserer deg.

Du kan:

  • Engasjere deg i et politisk parti
  • Kontakte de folkevalgte direkte
  • Stille spørsmål i politiske møter

Du står også fritt til å skrive innlegg i aviser og på sosiale medier, samt delta i underskriftskampanjer og i demonstrasjoner.

Innspill til høringer og planer

På nettsiden legges det med ugjevne mellomrom forslag som er under utarbeidelse. Her ber kommunen om innspill eller merknader før videre arbeid. Svar på høringer brukes til å belyse saken fra flere sider før forslaget sluttbehandles.

Kontakt en lokalpolitiker

Ønsker du kontakt med en politiker i Nesna kommune kan finne kontaktinformasjonen til kommunestyrerepresentantene på innsynsportalen.