Omstilling i Nesna kommune

Omstillingsprogrammet i Nesna er en ekstraordinær innsats for å skape nye arbeidsplasser i Nesna, sikre eksisterende arbeidsplasser og skape utviklingsevne hos bedrifter innen kommunen. 

Omstillingsarbeidet i Nesna skal bidra til økt robusthet og styrke utviklingsevnen i næringslivet og i Nesna kommune. Formålet er at Nesna skal være en attraktiv kommune å bo i og attraktiv for næringsetableringer. Regional omstilling skal bidra til å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, styrke robustheten og variasjonen i næringslivet samt øke utviklingsevnen hos næringsliv og kommuner. 

Nesna ble i 2020 tildelt status som statlig omstillingskommune, og omstillingsorganisasjonen var operativ fra høsten 2021 etter nødvendig forarbeid og forankring. 

Omstillingsarbeidet skal bidra til 250 nye arbeidsplasser i løpet av omstillingsperioden (utgangen av 2025), i hovedsak innenfor havbruk, industri og utdanning, og 600 nye innbyggere.

Handlingsplan for omstillingsarbeidet i 2023 ble vedtatt av kommunestyret 2. november 2022.

For mer informasjon, se dokumentarkivet og se hvordan du søker om midler fra omstillingsprogrammet:

Viktige prinsipper for omstilling

  • Politisk eierskap – Det er kommunen som eier Omstillingsprogrammet.
  • Identifiser og mobiliser sentrale aktører – Arbeidet skal være et felles lokalt løft som engasjerer næringslivet, politikere, kommune og innbyggere.
  • Etablere en felles virkelighetsforståelse – Åpenhet og godt informasjonsarbeid er viktig for en vellykket omstilling.
  • Lage gode planer – Planene skal være målrettet, og prioriterte innsatsområder med tilhørende ressursbruk skal være nøye beskrevet.
  • Bygg nettverk – Nettverk er viktig for utveksling av kunnskap, og kan gi gode utviklingsmuligheter.

Kontakt oss

Halvor Hilmersen
Programleder omstilling
E-post
Telefon 75 06 70 29
Mobil 93 24 84 41

Om du vil, kan du bestille et møte med meg, enten på kommunehuset, via teams eller per telefon.

Book en avtale