Omstilling i Nesna kommune

Regional omstilling skal bidra til å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, styrke robustheten og variasjonen i næringslivet samt øke utviklingsevnen hos næringsliv og kommuner. 

Omstillingsarbeidet i Nesna skal bidra til økt robusthet og styrke utviklingsevnen i næringslivet og i Nesna kommune. Formålet er at Nesna skal være en attraktiv kommune å bo i og attraktiv for næringsetableringer.

Omstillingsarbeidet skal bidra til 250 nye arbeidsplasser i løpet av omstillingsperioden (utgangen av 2025), i hovedsak innenfor havbruk, industri og utdanning, og 600 nye innbyggere.

Handlingsplan for omstillingsarbeidet i 2023 ble vedtatt av kommunestyret 2. november 2022.

Last ned Handlingsplan for omstilling 2023 (PDF, 330 kB)

Viktige prinsipper for omstilling

  • Politisk eierskap – Det er kommunen som eier Omstillingsprogrammet.
  • Identifiser og mobiliser sentrale aktører – Arbeidet skal være et felles lokalt løft som engasjerer næringslivet, politikere, kommune og innbyggere.
  • Etablere en felles virkelighetsforståelse – Åpenhet og godt informasjonsarbeid er viktig for en vellykket omstilling.
  • Lage gode planer – Planene skal være målrettet, og prioriterte innsatsområder med tilhørende ressursbruk skal være nøye beskrevet.
  • Bygg nettverk – Nettverk er viktig for utveksling av kunnskap, og kan gi gode utviklingsmuligheter.