Salg, servering og skjenking

Definisjon av salg og skjenking

Ved skjenking skal drikking av alkohol skje på skjenkestedet, eksempelvis i en bar eller restaurant. Skjenking krever både serverings- og skjenkebevilling. Ved salg, for eksempel fra butikk, skal drikking skje utenom salgsstedet. Salg av alkohol krever salgsbevilling.

Driver du butikk og ønsker å selge alkoholholdigdrikke med over 2,5 volumprosent, må du søke om salgsbevilling. Det gis ikke salgsbevilling for alkohol til bensinstasjon eller kiosk.

Les mer om skjenkebevilling hos helsedirektoratet.

​Salg av tobakk

Helsedirektoratet regulerer salg av tobakk. Det finnes mange regler og krav til dem som skal selge tobakksvarer og tobakkssurrogater. Dette gjelder både engrossalg og salg til forbruker fra salgssteder.

Salg av tobakksvarer - Helsedirektoratet

For å kunne selge tobakksvarer må virksomheten registrere seg i Tobakkssalgsregisteret. Dette inkluderer også salg av e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater.

Tobakkssalgsregisteret

Kontakt oss

Torill Myrbostad
Personalleder
E-post
Telefon 75 06 70 09
Mobil 95 17 06 34