Veterinærtjeneste

Nesna veternærkontor driver hovedsakelig stordyrpraksis, men har også smådyrpraksis mot timebestilling.

Hvem er vi og hva gjør vi?

Veterinærene (Stig Nesjan, Hanne Haga og Wojtek Pilawski) driver tradisjonell stordyrpraksis med inseminering. Denne tjenesten er tilgjengelig i kommunene Nesna, Lurøy og Træna. I tillegg tilbys timebestilt behandling av smådyr.

Nesna veterinærkontor kan utføre medisinske undersøkelser med behandling:

 • Forebygging og vaksinering
 • Indremedisinsk behandling
 • ID merking og utfylling av pass
 • Kosthold/allergi diagnostikk 
 • Hele spekteret av myk kirurgi(sterilisering, kastrering, keisersnitt, fjerning av svulster, fjerning av steiner fra urinblæren, brokkbehandling mm)
 • Ortopedi(kirurgisk behandling av lembrudd, avrevet korsbånd. Mm)
 • Røntgendiagnose av ledd-dysplasi 
 • Ultrasonisk tannsteinfjerning, fjerning av vedvarende melketenner
 • Ultralyddiagnostikk
 • Kiropraktikk 
 • Salg av Specific hunde- og kattemat

Smådyrpraksis - akutt og timebestilling

Veterinærene tilbyr behandling av smådyr. Timer til behandling bestilles på telefon hverdager mellom 08.30-09:30. Det er akuttvakt på smådyr hele døgnet, men for rutineoppdrag er det timebestilling.

Veterinærene kan også kontaktes utenom disse tidene, ved akutt syke og skadede dyr. Veterinærene har akuttvakt hele døgnet. Vakten gjelder alle dyr, unntatt vilt.

Skyssordning knyttet til produksjonsdyr

Skyssrefusjonsordningen omfatter kun produksjonsdyr. Ordningen er ment å utjevne utgiftene til reisekostnader ved sykdom og inseminering. Egenandeler og veterinærens kostnader til skyss påfaller dyreeier. Kjæledyr omfattes ikke av ordningen og kostnader til reise må dekkes i sin helhet av dyreeier.

Vakttelefon/Veterinærkontor

75056205 (Akutt hele døgnet)

Telefontid
Hverdager klokken 08:30-09:30