Tilskuddsordninger

Ordninger for jordbruk

Er du jordbruker finnes det ulike tilskudd du kan søke på, regler du må forholde deg til og plikter du må følge.På landbruksdirektoratets nettsider finner du informasjon og skjema for å søke og rapportere.

Tilskuddsordninger innen jordbruk

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke på.

Foretaket må oppfylle visse vilkår for å være berettiget tilskudd, foretaket må blant annet være registrert i enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon.

Søknadsfrister er 15. mars og 15. oktober. Telledato er 1. mars og 1. oktober.

Veiledning og søknadsskjema - Produksjonstilskudd og avløsertilskudd 

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Gjelder tilskudd til dekning av kostnadene til avløsning ved egen eller barns sykdom, svangerskap, fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse, og ved dødsfall.

Jordbruksforetak registrert i Foretaksregisteret som driver vanlig jordbruksproduksjon, kan søke om tilskudd til avløsning ved bondens sykdom eller svangerskap, når bonden har sykt barn, og i forbindelse med fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse. Hvis bonden dør, kan etterlatt ektefelle, samboer, forelder eller barn søke om tilskudd til avløsning for inntil 8 uker etter dødsfallet.

Veiledning og søknadsskjema- Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP)

Dette gjelder tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Søknadsfristen er 15. oktober. Det er mulig å søke fra 15. september.

Du kan søke hvis du har gjort bestemte miljøtiltak på arealene du disponerer i søknadsåret. Foretaket ditt må drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer og være registrert i Enhetsregisteret.

Hvordan søker du? Les mer hos statsforvalteren i Nordland og hos landbruksdirektoratet.

Kontakt oss

Inger Richardsen
Rådgiver - Landbruk
E-post
Telefon 75 06 70 23
Mobil 48 28 64 24

Om du vil, kan du bestille et møte med meg, enten på kommunehuset, via teams eller per telefon.

 

Book en avtale