Husdyrgjødsel og gjødsling

Bruk av husdyrgjødsel i jordbruket

Husdyrgjødsel er en viktig kilde til plantenæring og en ressurs for biogassproduksjon. Samtidig kan husdyrgjødsel være opphav til forurensing av vann og utslipp til luft.

Les mer om husdyrgjødsel hos landbruksdirektoratet

Gjødslingsplanlegging

Gjødslingsplanlegging skal gi grunnlag for å produsere avling av god kvalitet, hindre tap av næringsstoffer til vann og til luft samt bidra til god utnyttelse av næringsstoff i jord og gjødsel.

Disponerer du jordbruksareal med planteproduksjon og har rett til produksjonstilskudd må du ha en gjødslingsplan for å få utbetalt fullt tilskudd. Det samme gjelder dersom du skal søke om regionalt miljøtilskudd.  Det skal utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong. Foretak som disponerer husdyrgjødsel fra mer enn fem gjødseldyrenheter skal ha en årlig gjødslingsplan.

Gjødslingsplanlegging - Landbruksdirektoratet

Spredetidspunkt

Nesna kommune har egen forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng der fristen er satt til 30. september.Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark.

Spredning uten nedmolding/nedfelling på eng og annen grøde bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 1. september, dersom ikke noe annet er bestemt av kommunen.

Forskrift om frist for spredning av gjødselvarer av organisk opphav på eng

Kontakt oss

Inger Richardsen
Rådgiver - Landbruk
E-post
Telefon 75 06 70 23
Mobil 48 28 64 24

Om du vil, kan du bestille et møte med meg, enten på kommunehuset, via teams eller per telefon.

 

Book en avtale