Nesna kulturskole

Nesna kulturskole finnes til glede for alle kommunens innbyggere, og bidra til at Nesna blir en kulturkommune.

Hva tilbyr vi?

Kulturskolen tilbyr instrumentalundervisning på alle nivå. Barn 0-16 har første prioritet; videre ungdom, studenter og voksne ut fra kapasitet.

Kulturskolen gir for tida undervisning på sang, barnekor, rockeband, klaver og fløyte/blokkfløyte. I tillegg tilbyr vi gitar begynneropplæring. Vi leverer dirigent-, instruktør- og musikertjeneste til lokale amatører eller profesjonelle og samarbeider med bl.a. TeaterZahl. Kulturskolen selger tjenester til barnehagene (babysang og musikkbarnehage) og til voksenopplæring (musikktime).

Hver elev får opplæring ut fra anlegg, nivå og aspirasjon. Gjennom konserter, samspill og prosjekter legger vi vekt på sosial delaktighet som et like verdifullt element som det kunstneriske nivå. Med jevne mellomrom arrangerer  kulturskolen konserter der alle som vil kan komme og følge elevenes utvikling og glede seg over deres prestasjoner.

Søk plass i Nesna kulturskole  

Nesna kulturskoles lærerteam

  • Espen Alvim er sanger/sanglærer. Han har sin utdanning fra Institutt for musikk, NTNU, og har jobbet som frilanssanger. Espen har i tillegg erfaring som kordirigent, komponist og arrangør.
  • Tove Sjåfjell er pianist/pianolærer. Hun har studert i Tromsø og Helsinki og har lang erfaring som pedagog og utøver.
  • Sjur Berglann er blokkfløytist og lærer på fløyte/blokkfløyte og gitar. Utdanning fra Musikkonservatoriet i Tromsø og allsidig erfaring som pedagog og utøver.
     

Trio Nesna er navnet kulturskolens ansatte benytter når de opptrer som distriktsmusikere. Dette er en integrert del av virksomheten, og tjenesten har som mål å være en ressurs og et tilbud for kommunens innbyggere og distriktet rundt. Gjennom egne konserter og medvirkning i andres prosjekter gir musikerne skolens elever og andre kunstnerisk inspirasjon og opplevelse. Trio Nesna skaper og produserer egne produksjoner, noen spesielt tilrettelagte tilbud for barn, eldre eller ungdom, andre for større, blandete grupper (for eksempel musikal). I tillegg deltar Trio Nesna i regionale prosjekter på høyt kunstnerisk nivå sammen med distriktsmusikerne i nabokommunene.