Nesna kirke

Nesna kirke ligger i Nesna sokn i Nord-Helgeland prosti og tilhører Bispedømmet Sør-Hålogaland.

Kirkebygget er i tre og ble oppført i 1880.  Kirken er bygd etter nygotisk stil, og har omtrentlig 800 plasser. Kirken ble tegnet av Niels Stockfleth Darre Eckhoff og har vernestatus.

Kirken er totalrenovert, og kirken har fått tilbake sin opprinnelige farge. Alt elektrisk er byttet ut og kirken har fått installert brannvarslingsanlegg. Det er gjort betydelige reparasjoner på tak, vegger og grunnmur, samt at uteområdet blir pusset opp. 

Utenfor kirken er bårehuset og parkeringsplassen renovert og Nesna kirke fremstår i dag som en storstilt perle blant alle de vakre kirkebyggene på Helgeland. 

For informasjon om Gudstjenester og andre kirkelige arrangement, følg Nesna kirke på Facebook. 

Kirkelig fellesråd:
Nesna menighetsråd

Besøksadresse:
Movegen 35, 8700 Nesna

Kirken har teleslynge.

Kontakt:
Telefon: 95155465
E-post: marlen.johansen@nesna.kommune.no (Kirkeverge)

Nesna kirkes Facebook-side