Polarsirkelen friluftsråd

Polarsirkelen friluftsråd består av kommunene Hattfjelldal, Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana og Træna er eiere av rådet. Rådet ble etablert 8. januar 2007.

Friluftsrådets oppgaver

 • Arbeide for at flere mennesker, i alle livsfaser og med ulike fysiske forutsetninger, benytter naturen i sunn aktivitet til alle årstider ved å legge forholdene til rette for fysisk aktivitet - med spesielt fokus på barn og unge.
 • Søke å skape en økt forståelse for friluftslivets betydning for den fysiske, sosiale og mentale helsetilstand
 • Informere om og bidra til å utvikle regionens friluftsmuligheter for en økt utbredelse av friluftslivet generelt.
 • Motivere medlemskommunene til, - og bistå dem med kartleggings- og planarbeid innen området friluftsliv.
 • Bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører gjennom felles informasjons- og planarbeid vedrørende friluftslivet i regionen - og i egen regi utføre prosjektrettede fellesoppgaver.

Daglig leder er Pål Vinje, og rådet holder til i Nesna kommune. Rådet er medlem i Friluftsrådenes Landsforbund.

Polarsirkelen friluftsråd har ustrakt samarbeid med grunnskolene og barnehagene i medlemskommunene.

Tilbud og prosjekter i Nesna kommune

 • Stolpejakten
 • TellTur, 45 turmål presentert på telltur.no
 • Kartproduksjon, turkart over Nesna kommune
 • Lærende nettverk i skole og barnehage: Kurs i utendørs svømming og livredning, seminar om marin forsøpling, Full Fræs (arrangement)
 • Friluftskole for barn fra 3.- 6. klasse
 • Utleie av utstyr og utstyrshengere til skoleklasser og barnehager
 • Rydd Norge. Leverandørhavn, mottak og lager. 
 • Containerløsning for maritimt avfall
 • Polarsirkelen friluftsfond. Inntil 20 000,- til lag og foreninger
 • Infotavle padleruter ved Havblikk
 • Benkebord, universelt utformet, på Hamarøysand friluftsområde
 • Friluftskole for  voksne
 • Ungdomscamp

Kontakt oss

Pål Vinje
Daglig leder i Polarsirkelen friluftsråd
E-post
Mobil 90 02 00 64

Adresse
Polarsirkelen friluftsråd
Nesna kommune
Movegen 24
8700 Nesna

Epost
polarsirkelen@friluftsradet.no

Polarsirkelen friluftsråds nettside