Båndtvang

I Nesna kommune er det utvidet båndtvang fra 1. april - 30. oktober. I tillegg til dette er det utvidet båndtvang hele året i visse områder.

Hunder i Nesna kommune holdes i bånd hele året i tilknytning til boligområder og handleområder, i parker, på kirkegårder, på og ved skoler, barnehager, anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon.  Det er også båndtvang hele året på turstien opp til Utsikten, i lysløypa og i Bjørndalen.

Vis aktsomhet 

En hundefører/hundeeier skal vise aktsomhet for å unngå at hunden volder skade på folk, dyr, eiendom eller ting. Hundeholdet skal ikke være til urimelig ulempe for folk, miljø eller andre interesser. Blant annet skal hundeføreren søke å avverge at hunden eller hundeholdet skaper utrygghet for andre.

Ta hensyn til vilt

På våren/forsommeren er det spesielt viktig å holde hund i bånd på grunn av viltets yngletid.  Etter hvert kommer beitedyra ut og da skal de også tas hensyn til. Alle landets kommuner har båndtvang fra 1. april - 20. august. En del kommuner, slik som Nesna, har egen forskrifter i tillegg med blant annet utvidet båndtvang.

Ingen tilgang til offentlige bygg

Hunder har ikke tilgang til barnehager annet enn etter avtale med styrer, og i skolegård i skoletiden kun etter avtale med rektor. Hunder har ikke tilgang til offentlige bygg. Dette gjelder ikke førerhunder, servicehunder og hunder i aktiv politi- og redningstjeneste.

Bruk pose!

Eier eller hundefører plikter straks å benytte poser til hundens etterlatenskaper i tettbebygd strøk og i friluftsområder, ved badeplasser, langs turstier, turveger og i skiløyper.