Søk ledsagerbevis

Har du nedsatt funksjonsevne kan du søke Nesna kommune om å få utstedt et ledsagerbevis.

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med 

 • bevegelseshemming
 • hørselshemming
 • synshemming
 • demens
 • utviklingshemming
 • allergier
 • funksjonsnedsettelse som følge av sykdom, f. eks psykiske lidelser, hjertesykdommer, lungesykdommer og annet.
   

Ledsagerbeviset gir din ledsager fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangemenet, samt enkelte transportmidler. Beviset utstedes til deg personlig, og du velger selv din ledsager. 

Ledsagerbeviset kan brukes i hele landet der arrangør, trafikkselskap eller institusjoner som krever billett har akseptert ordningen. Du må selv undersøke om beviset aksepteres der du skal.

Må være vedlagt for at søknaden skal behandles:

 • Passfoto av nyere dato (passfoto bør være i stående format, og ha nøytral bakgrunn. Ansiktet må være godt belyst, og bildet i fokus. )
 • uttalelse fra enten lege eller offentlig godkjent helseinstitusjon om ditt behov for ledsager(e). 
   

Passfoto og attest legges ved den digitale søknaden.

Søk om ledsagerbevis

Klagemulighet

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens §28, 2 ledd påklages til kommunen. 

Dette er en ikke lovpålagt tjeneste.

Kontakt oss

Servicetorget
E-post
Telefon 75 06 70 00

Besøksadresse
Kommunehuset, hovedinngang
Movegen 24
8700 Nesna

Ordinære åpningstider servicetorg og sentralbord
Mandag, tirsdag og torsdag: 10:00-14:00
Lunsj mellom 11:15-12:00