Hva er SeniorGleden?

SeniorGleden er et aktivitetstilbud spesielt rettet mot aldersgruppen 65+.

Tiltaket gir målgruppen en uformell møteplass der man kan forebygge ensomhet via sosial omgang.

Tilbudet består i første omgang av:

  • Kafé to ganger i uka
  • Fellesmiddager (lage maten og spise sammen) hver 14 dag
  • Temakvelder

Det nye tiltaket er en realisering av kvalitetsreformen for eldre, kalt "Leve hele livet". Som et direkte resultat av et dialogmøte og en spørreundersøkelse gjort i høst, stiller Nesna kommune en uformell møteplass til rådighet til målgruppa, der kan felles middager, kafé og temakvelder kan organiseres.

Se aktivitetene i SeniorGleden i kalenderen

Kontakt oss

Mariann Svellingen
Frivillighetskoordinator
E-post
Mobil 48 24 05 29