Psykososialt beredskapsteam

Det psykososiale beredskapsteamet i Nesna kommune skal yte psykososial omsorg og støtte ved kriser, ulykker og katastrofer.

Beredskapsteamet blir normalt varslet og aktivert av lege, politi, rådmann eller ordfører i kommunen når det skjer større hendelser med behov for psykososial oppfølging. Hjelpen blir i første omgang konsentrert rundt nærmeste familie og omgangskrets.

Leder for teamet er Kjell Stücken.

Kontakt oss

Kjell Stücken
Fagleder psykisk helse og avhengighet, leder for psykososialt beredskapsteam
E-post
Mobil 94 78 60 48