Nesna mestringssenter

Nesna mestringssenter er et dagsentertilbud til innbyggere i Nesna kommune til brukergrupper som har tilknytning til tjenestene for psykisk helse, rus, funksjonshemmede og miljøtjeneste.

Nesna mestringssenter har satt i gang et prøveprosjekt med dagsentertilbud for overnevnte brukergrupper. Formålet med prøveprosjektet er få på plass et permanent dagsentertilbud i Nesna kommune. Dagsentret setter søkelys på mestring og brukernes egne ressurser.

Tilbudet er åpent for brukergruppen alle hverdager fra 10:00 - 15:00.

Foreløpige aktiviteter på mestringssenteret:

  • Torsdagsklubb
  • Bingo og andre spill
  • Maling og andre håndverkaktiviteter
  • Bordtennis  
  • Felles turer
  • Sanserom
  • Musikkrom
  • Andre felles aktiviteter
  • Ukens tema

Kontakt oss

Karine Nordby
Virksomhetsleder for Nesna mestringssenter, miljøtjenesten, tjenesten for funksjonshemmede og tjenesten for psykisk helse og avhengighet
E-post
Mobil 93 62 89 72