Vernetjenesten - Nesna kommune

Verneombud for perioden 2022-2024

Verneombud for perioden 2022-2024
Verneområde Beskrivelse Navn på verneombud
Administrasjonsbygget Omfatter alle ansatte som har kontor i administrasjonsbygget Martin Strand martin.strand@nav.no
Uteseksjonen, renhold og deltids brannvesen En sammensatt seksjon med spesielle arbeidsoppgaver, organisering og risiko. Ett verneombud. Petter Einar Fiksdal pettereinar.fiksdal@nesna.kommune.no
Nesna barnehage Ett verneombud med vara Verneombud: Hilde Vesterdal hilde.vesterdal@nesna.kommune.no Vara: Monica Oddøy Jensen monica.jensen@nesna.kommune.no
Nesna skole og Nesna folkebibliotek Ett verneombud Tony Lyngås tonlyn@nesnaskolen.no
Musikk- og kulturskolen Ett verneombud Sjur Berglann sjur.berglann@nesna.kommune.no
Hjemmebaserte omsorgstjenester Ett verneombud med vara Sindre Remman sindre.remman@nesna.kommune.no
Tjenesten for utviklingshemmede, miljøtjenesten og rus/psykisk helse Ett verneombud Joar Gaustad Joar.gaustad@nesna.kommune.no
Nesna sykehjem Ett verneombud med vara Katrine Johansen katrine.johansen@nesna.kommune.no Vara: Anine Larsen anineviola.larsen@nesna.kommune.no

Arbeidsmiljøutvalget for perioden 2022-2024

Arbeidsmiljøutvalget for perioden 2022-2024
Representant: Vara:
Kommunedirektør: Lill Stabell Kommunalleder helse og omsorg Gro Solbakken
Personalleder: Torill Myrbostad Virksomhetsleder barnehage Snizhana Tsyganii
Virksomhetsleder mestringssenteret: Karine Nordby Virksomhetsleder sykehjem Stine Mathisen
Virksomhetsleder fellestjenesten: Frode Ulriksen Virksomhetsleder skole: Joakim Einmo
Hovedverneombud: Jan Hugo Vilhelmsen Vara for hovedverneombud: Hilde Vesterdal
Delta: May Remmen Bente Finanger Fjellstad
NSF: Ida Mathisen Kathrine Kvernmo
FF: Myrtle Visnes Christel Rønning
Bedriftshelsetjeneste: Friskgården Herbjørn Johansen

AKAN-utvalget:

  • Personalleder – Torill Myrbostad
  • Hovedverneombud – Jan Hugo Vilhelmsen
  • En av Akan-kontaktene (verneombud) – Hilde Vesterdal
  • En representant fra bedriftshelsetjenesten