Syk i ferien?

Når ferien nærmer seg, er det nyttig med en påminnelse om ferielovens bestemmelser.

Dersom du har vært syk i ferien er det ikke automatikk i at du skal ha ferien tilbake. Ferieloven § 9 (andre ledd) sier følgende:

«Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.»

Det skal altså søkes – med begrunnelse og legeerklæring (ikke sykemelding) om utsettelse av ferie dersom man har vært syk på en slik måte at planlagt ferie ikke kunne gjennomføres (merk også at det er vanlig å gjennomføre ferie selv om man er sykemeldt).

Arbeidstilsynet har gode informasjonssider om ferie

Kontakt oss

Torill Myrbostad
Personalleder
E-post
Telefon 75 06 70 09
Mobil 95 17 06 34

Om du vil, kan du bestille et møte med meg, enten på kommunehuset, via teams eller per telefon.

 

Book en avtale