Lønnspolitisk plan 2023

Få innsikt i lønnspolitisk plan.

Prosessen med revisjon av lønnspolitisk plan 2023 er nå ferdigstilt, og i møte mellom tillitsvalgte og ledelsen 12. januar ble det enighet om følgende:

«Delta minner om at seniorpolitiske tiltak skal vurderes omfattet av lønnspolitisk plan. Arbeidsgiver viser til at seniorpolitiske tiltak ikke er ferdig drøftet, og at dette vil avgjøres i kommende drøftinger.

Lønnspolitisk plan ferdigstilles og legges ut i Compilo/sendes ut til alle ansatte.»

Lønnspolitisk plan er tilgjengelig for alle ansatte i Compilo

Dersom du har problemer med innlogging i Compilo tar du kontakt med nærmeste leder.

Kontakt oss

Torill Myrbostad
Personalleder
E-post
Telefon 75 06 70 09
Mobil 95 17 06 34

Om du vil, kan du bestille et møte med meg, enten på kommunehuset, via teams eller per telefon.

 

Book en avtale