Informasjon om bruk av egenmelding

I Nesna kommune har vi utvidet rett til egenmelding. Det betyr at du som ansatt kan bruke egenmeldinger opp til 16 dager i strekk, og at du har totalt 24 egenmeldinger du kan bruke i 12-månedersperioden.

Vi ser at bruken av egenmelding benyttes stort sett til kortvarig fravær (1-3 dager), og at antall sykemeldinger for fravær som kan dekkes av egenmeldingsperioder er relativt høyt.

Dersom du blir syk, og antar at sykdomsforløpet vil gå over før det har gått 16 dager skal du i utgangspunktet kunne benytte deg av egenmelding fremfor sykemelding.

Egenmelding ved egen sykdom kan nyttes:

  • Når du har vært ansatt i kommunen i minimum to måneder
  • For inntil 24 kalenderdager i løpet av i løpet av en 12-måneders periode
  • Innenfor en periode på 16 dager kan du benytte egenmelding i sammenhengende 16 dager.
  • Dersom du er syk med egenmelding på fredag og mandag vil lørdag og søndag telle med i egenmeldingsperioden.  Det samme gjelder for øvrige fridager - er du syk før og etter en fridag - teller fridagen(e) med (f. eks. ansatte i deltidsstillinger)
  • Bruken av avtalt/egenmeldt fravær er basert på tillit. Arbeidsgiver kan i særlige tilfeller frata den tilsatte retten til å benytte egenmelding inntil 6 mnd. Da plikter arbeidsgiver å gi varsel først, slik at arbeidstakeren kan få anledning til å uttale seg

Mer informasjon om Nesna kommunes regler for bruk av sykemelding finner du i Compilo («Rutine for sykefraværsoppfølging»):

Om du mangler brukernavn/passord til Compilo sender du personalleder en e-post så  får du tilgang.

Mer generell informasjon om egenmelding finner du på NAV sine informasjonssider:

Minner samtidig om hovedprinsippene ved sykdom:

  • Arbeidstaker som står i fare for å bli syk, skal snarest mulig ta kontakt med sin leder for en samtale. Sammen ser de på mulighetene for tilrettelegging for å unngå sykefravær. Arbeidstaker skal ta kontakt med leder før en kontakter lege med mindre det er tvingende nødvendig å ta direkte kontakt med lege.
  • Ansatt som blir syk, tar kontakt med arbeidsgiver, melder fraværet og avtaler lengde og omfang, og eventuell tilrettelegging. Fraværet må snarest mulig dokumenteres med egenmelding eller sykmelding.
  • Det anbefales at kortere fravær avtales med arbeidsgiver (egenmelding).

Kontakt oss

Torill Myrbostad
Personalleder
E-post
Telefon 75 06 70 09
Mobil 95 17 06 34

Om du vil, kan du bestille et møte med meg, enten på kommunehuset, via teams eller per telefon.

 

Book en avtale