Tilstand på veier og gatelys i Nesna kommune

Det er gjennom det siste halve året meldt inn en god del feil og mangler på veinett og på gatelys i kommunen. Noe av dette utbedres nå, mens større utskiftelser av utstyr og store forbedringer av vei må vente noe.

Det gjøres et arbeid med å feilsøke og utbedre det som kan vedlikeholdes av gatelys i løpet av sommeren. Sinus er leid inn til dette oppdraget. Gatelys som er defekte og gamle, blir ikke fornyet i 2023. Dette er et større prosjekt som vil komme etter hvert.

Når det gjelder hull i veiene i kommunen, er det nå bestilt kald asfalt og det vil bli kjørt ut grus der det trengs fortløpende nå på våren.

I denne forbindelse vil nå meldte feil i Meld feil-modulen på nettsiden bli avsluttet. Fortsett gjerne å meld inn feil, men ta i betraktning at det vil bli gjort et arbeid i løpet av våren og sommeren.