Tid for å lese av vannmålere

Innbyggere i Nesna kommune som har vannmålere, må nå lese av disse.

Nesna kommune sender i disse dager ut avlesningskort og ber om at svarkortet returneres innen svarfrist 6. januar 2023.

Les av målerstanden på vannmåleren. Ta med alle tall foran komma, også ledende nummer. IKKE ta med røde tall, eller tall bak komma.

Frankert svarslipp kan returneres i posten eller leveres i servicetorg eller postluke på kommunehuset. Alternativt kan man ta bilde av svarslippen og sende den til postmottak@nesna.kommune.no

For målere som ikke blir avlest vil forbruket bli stipulert og abonnenten fakturert etter dette.