Stor omtaksering av alle eiendommer i kommunen

Snart får du besøk i hagen din av mennesker i gule vester og med id kort. Alle eiendommer i Nesna kommune skal omtakseres.

Ikke bli redd om fremmede med gule vester står i hagen og tar bilde av huset ditt i høst! De de er innleid av kommunen og har som oppgave å oppsøke alle eiendommer og bygninger, kontrollere tilstand og arealer utvendig. På denne måten kan informasjon om eiendommen i det nasjonale eiendomsregisteret oppdateres.

Synfaringen av bygninger vil hovedsakelig foregå i perioden fra september til desember.

Hvorfor skal min eiendom omtakseres?

Kommunestyret i Nesna har vedtatt at det skal gjennomføres fullstendig omtaksering av samtlige skatteeiendommer for fastsetting av nytt grunnlag for eiendomsskatt. Kommunestyret har vedtatt dette for å oppnå en mer rettferdig fordeling av eiendomsskatten. I tillegg sider lovverket at det skal foretas omtaksering av eiendom hvert tiende år.

I Nesna kommune ble forrige taksering gjennomført i 2011, og fremover skal nå kommunen følge 10 års intervall for taksering. Verdien av eiendommene har forandret seg mye siden den gang. For å få en mer rettferdig fordeling av eiendomsskatten har kommunestyret vedtatt at alle eiendommer nå skal omtakseres.

Konsulenter fra eSkatt på synfaring av eiendom. - Klikk for stort bildeKonsulenter fra eSkatt på synfaring av eiendom. eSkatt

Hvordan påvirker dette deg?

Firmaet eSkatt as er engasjert av Nesna kommune for å gjennomføre den utvendige synfaringen av eiendommene. De vil oppsøke alle eiendommer og bygninger i kommunen, kontrollere tilstand og arealer. Slik kan de, om nødvendig, rette opp nødvendig informasjon om eiendommen i Matrikkelen, det nasjonale eiendomsregisteret i Norge.

All synfaring gjøres utendørs og vil ta kort tid. Du som er grunneier, trenger ikke å være til stede, men du har rett til å delta på synfaringen, dersom du ønsker dette. Dette må du i så fall si fra om på forhånd.

Synfaring og taksering

Alle eiendommene med bygninger blir synfart utvendig av eSkatt as. Det vurderes forhold på eller rundt eiendommen som kan påvirke taksten. Taksten skal avspeile forventet markedsverdi slik det fremgår av eiendomsskattelovens paragraf 8 A-2.

Dersom det er spesielle forhold du som eier mener har betydning for taksten, og du ønsker disse vurdert, er det fint om du sender oss skriftlig informasjon om dette. Denne informasjonen vil da bli vurdert som en del av grunnlaget for verdifastsettingen.

Ønsker du å være med på synfaringen, så må du kontakte eSkatt. Husk å opplyse om telefonnummer der du kan treffes på dagtid. Da blir du kontaktet av aktuell synfarer for å avtale nærmere tidspunkt for synfaring.

Det sendes også ut en brosjyre til alle eiere av eiendom i Nesna kommune. Denne er laget i regi av eSkatt og sendes digitalt først og fremst.

Kontaktinformasjon

E-post: nesna@eskatt.no
Telefon: 901 82 375  (innvalg 1)