Status på gatelys rundt om i kommunen

Uteseksjonen i Nesna kommune jobber nå med utskiftning av pærer og utbedring av feil på gatelys.

Innmeldte saker som er løst

I forbindelse med den nye Meld feil-funksjonen er det meldt inn flere saker om gatelys som ikke virker rundt om i kommunen.

Noen av disse innmeldte sakene er løst, slik som kabelbruddet som medførte mørke lys i Refnesveien, Idrettsveien, Strandveien og Movegen. Dessverre kan det fortsatt være defekt utstyr eller manglende fungerende pærer i dette området.

Gammelt utstyr

Det er flere steder i kommunen som har mørke gatelys på grunn av gammelt og defekt utstyr som ikke kan repareres. Hvordan prosessen videre med å løse dette gjøres, må det tas stilling til.

Lysene på Skogsøy er dessverre slått av permanent på grunn av utrangert utstyr.

Det vil bli byttet lyspærer der hendelser er meldt inn, forutsatt at utstyret tillater det. Disse pærene vil bli byttet fortløpende.

Meld inn mørke gatelys

Har du lagt merke til mørke gatelys i ditt nabolag? Meld om dette via Nesna kommunes Meld feil-modul. Uteseksjonen vil da registrere disse innmeldte sakene, og legge dette på sine arbeidslister.

Meld feil