Søk aktivitetsstøtte til ditt lag/forening?

Nesna kommune fordeler hvert år aktivitetsstøtte/kulturmidler til lag og foreninger. Aktivitetsstøtte kan gis til faste aktiviteter (øvelser, møter, kulturkvelder og lignende).

Hvordan søker du?

Det må søkes på fastlagte skjema, vedlagt fjorårets årsmelding, samt resultat- og balanseregnskap. Spesifisering av aktiviteten må framgå av søknaden. (Antall deltakere, hyppighet og beskrivelse). Mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet.

Søknadsfristen for 2023 er 1. november.

Last ned søknad (PDF, 170 kB)

Fysisk skjema legges ut i kommunens servicetorg.

Søknad fylles ut og sendes postmottak@nesna.kommune.no, eller leveres kommunens servicetorg. Den kan også sendes per post til Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna.

Kontakt oss

Servicetorget
E-post
Telefon 75 06 70 00

Besøksadresse
Kommunehuset, hovedinngang
Movegen 24
8700 Nesna

Ordinære åpningstider servicetorg og sentralbord
Mandag, tirsdag og torsdag: 10:00-14:00
Lunsj mellom 11:15-12:00