Produktivt dialogmøte om kvalitetsreformen for eldre

Onsdag 19. oktober ble det arrangert et dialogmøte i kommunestyresalen, der innbyggere i kommunen ble invitert til å dele sine innspill til kvalitetsreformen.

Det var omtrent 20 fremmøtte til dialogmøtet, og det kom mange gode innspill på alle innsatsområder i reformen.

Kvalitetsreformens formål

Reformen Leve hele livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger. De skal føle trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt, samt at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene.

En eldre man og en kvinne i dialog rundt et bord. - Klikk for stort bildeKommunalleder i helse og omsorg, Gro Solbakken, lytter til gode innspill. Hilde V. Falch

Veien videre

Innspillene, som også har kommet inn digitalt i forkant, skal nå sorteres og så legges frem i eldrerådet, for helseledere og i strategisk ledelse i kommunen. Her vil innspillene diskuteres, og det vil vurderes videre fremdrift. Reformen og innspillene vil bli politisk behandlet.

I den forbindelse vil det ses på involvering av aktuelle samarbeidspartnere, samt utarbeidelse av en temaplan med konkretisering av tiltak.

Gi innspill frem til 1. november

Om du fortsatt vil gi ditt innspill, kan du gjøre dette frem til 1. november via vårt spørreskjema på nett om kvalitetsreformen, eller via utfylling ut skjemaet som ligger i servicetorget.

Tre eldre damer diskuterer innspill til kvalitetsreformen rundt et bord - Klikk for stort bildeKvalitetsreformen diskuteres og innspill noteres. Hilde V. Falch

Kontakt oss

Gro Solbakken
Kommunalleder - Helse og omsorg
E-post
Mobil 47 61 49 79

Om du vil, kan du bestille et møte med meg, enten på kommunehuset, via teams eller per telefon.

 

Book en avtale