Ønsker velkommen til åpning av nytt tiltak for eldre

Kommunalleder for helse og omsorg Gro Solbakken, Eldrerådsleder Ellen Mikalsen og leder for Nesna frivillighetssentral, Mariann Svellingen gleder seg til åpningen av Nesna kommunens nye tiltak for eldre, SeniorGleden.

Leve hele livet - med trivsel for alle

Alle interesserte, spesielt i aldersgruppen 65+ ønskes velkommen til et nytt aktivitetstilbud på Nesnastua. Åpningen av SeniorGleden på Nesnastua er satt til tirsdag 21. februar kl. 12.00.

Det nye tiltaket er en realisering av kvalitetsreformen for eldre, kalt "Leve hele livet". Som et direkte resultat av et dialogmøte og en spørreundersøkelse gjort i høst, stiller nå Nesna kommune en uformell møteplass til rådighet til målgruppa, der kan felles middager, kafé og temakvelder kan organiseres.

– Man kan bidra til å forebygge ensomhet ved å skape trivsel via sosial omgang med andre via et slik tiltak, sier Solbakken.

En uformell møteplass

Eldrerådsleder Ellen Mikalsen sier hun er veldig takknemlig for at SeniorGleden har kommet i stand.

– Jeg tenker spesielt på muligheten for å kunne arrangere temakvelder og å kunne samarbeide med andre lag og foreninger på Nesna. Men også bare muligheten eldre nå kan få til å møtes uformelt og ta en kaffe og ha det hyggelig sammen, sier Mikalsen.

Frivillighetssentralen med leder Mariann Svellingen vil blant annet få ansvaret for å arrangere fellesmiddager, der eldre kan melde seg på å lage og spise mat sammen med andre.

– Vi begynner i det små, og etter hvert som folk kommer med innspill og ideer, så vil vi kunne ha flere aktiviteter, sier Svellingen.

Frivillighet viktig faktor

Bidrag fra frivillige er viktig for å kunne drive et slikt tiltak.
– Vi er avhengige av og veldig glade for alle ressurser som finnes i kommunen. For eksempel, om det er noen som er gode på å danse, fortelle historier eller har noe de kan bidra med, så må de gjerne trå til, sier Solbakken.

Både Solbakken, Mikalsen og Svellingen oppfordrer til at folk sprer informasjon om tiltaket i kommunen, og at man ser de som ikke er så mobile, tar de med eller eventuelt tilbyr skyss til aktiviteter.

– Ta med en venn, eller tilby skyss til noen som sitter alene og ikke er så mobil, oppfordrer de.  – Alle er velkomne!

Åpningen er tirsdag 21. februar. Etter dette er det åpent tirsdag 28. februar og 7. mars fra kl. 10.30-13.00. Fra 14. mars åpent hver tirsdag og torsdag. Informasjon om SeniorGleden vil legges ut på kommunens kalender på nett, samt spres via papiroppslag på ulike steder i kommunen.