Nytt lavterskeltilbud for foreldre, barn og unge

Camilla Enga Andersen og Ranveig Lauritzen, jobber med prosjekt Familieteam, som er et forebyggende tiltak i Nesna kommune.  

Formålet med prosjektet 

Familieteamet skal jobbe med individuell eller gruppebasert veiledning og støtte. Familieteamets mål er å komme tidlig inn for å forebygge større problemstillinger.

Familieveiledning er et enkelt tiltak for å kunne avhjelpe utfordrende situasjoner familier står i. Ofte er det lite som skal til for å snu en negativ utvikling, sier Camilla.  – Vi syns det er fint at kommunen fornyer seg og blir mer moderne, også i form av slike tilbud som dette. 

Tilstedeværelse der det trengs 

Tilstedeværelse i skole og barnehage er viktig for å kunne treffe barn og unge.  Derfor er teamet med familieveiledere er tilgjengelige på skolen fast hver tirsdag. Her kan barn og unge få snakke med en familieveileder. Teamet skal imidlertid også være tilgjengelig for ansatte. Deltakelse på utvalgte foreldremøter i skole og barnehage er også aktuelt, og i tillegg skal det arrangeres temakvelder etter hvert. Tverrfaglig samarbeid andre kommunale virksomheter er også viktig. Teamet ønsker også å synliggjøre seg gjennom stands, besøk hos frivillige organisasjoner, brosjyrer og etter hvert gjennom sosiale medier.  

Både Camilla og Ranveig har lang erfaring med arbeid med barn, unge og familier. Camilla er utdannet lærer, har blant annet erfaring fra barnevernet, og har sertifisering i foreldreveiledning. Ranveig er utdannet barnevernspedagog og har videreutdanning innen spesialpedagogikk og seksualitet og seksuelle overgrep. Hun har blant annet jobbet i barnehage, institusjon og ved senter mot seksuelle overgrep. 

Forventningspress rettet mot barn, unge og foreldre

Både ungdommer og foreldre står under et ganske sterkt forventningspress, og mange føler at de ikke strekker til i hverdagen. Media, tv, film og sosiale medier er med på å skape disse forventingene.

Ved å dele utfordringer i hverdagen med andre, enten individuelt i familieteamet eller i grupper, kan store problemer oppleves mer håndterlig. 

– Det er naturlig at man noen ganger kan ha behov for å tenke høyt med noen når ting blir vanskelig. Det må det være mulighet til, sier Ranveig.
– Vi må spille på de
n kompetansen vi har i kommunen og jobbe forebyggende.
 

Innspill ønskes

Familieteamet skal handle ut fra de behovene som oppstår og være allsidig.
– Vi vil gjerne ha tilbakemelding  hvilke behov innbyggere i Nesna har, sier Camilla. 

Familieteamet er fleksible og kan tilby de som ønsker det hjemmebesøk, møter i samtalerommet, telefon eller videosamtaler. Man kan også ta en prat over en kopp kaffe eller ta en såkalt walk n' talk. 

Familieteamet holder til i de gamle legekontorene i kommunehuset. Familieveilederne er tilgjengelige 09-15 hver dag. 

Kontakt oss

Camilla Enga Andersen
Teamleder familieteamet
E-post
Mobil 90 47 59 16
Ranveig Lauritzen
Familieveileder
E-post
Mobil 90 40 21 28