Nasjonal test av nødvarslingssystem på SMS

Onsdag 14. juni klokken 12:00 vil det bli sendt meldinger til alle mobiltelefoner i hele landet. Da testes nemlig Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.

Varslingsprøven den 14. juni gjøres over hele landet, rundt kl. 12. Mobiltelefoner i hele landet vil på dette tidspunktet vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler der disse er monterte (det er ikke slike i Nesna kommune). 

Det er politiet som sender ut test av Nødvarsel på mobil. Sivilforsvaret tester samtidig tyfonene med signalet "Viktig melding – søk informasjon". 

En så omfattende varslingsprøve vil høres godt, spesielt der mange mennesker er samlet og mange enheter vil spille av lyd samtidig. Del derfor gjerne informasjon om varslingsprøven med dine nærmeste, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test.

Dette skjer når Nødvarsel testes

  • Testen utløses mellom kl. 11.55 og 12.10 den 14. juni 2023
  • Når du mottar testen vibrerer telefonen og spiller av en høy, sireneaktig lyd i ca. 10 sekunder.
  • En tekst på norsk og engelsk dukker opp på skjermen.
  • I teksten står det at dette bare er er test. Varselet kan "dras" vekk eller fjernes ved å trykke "ok" (Dette avhenger av hvilken type telefon og operativsystem man har).

Hvem får testen?

Testen går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner og enheter som befinner seg i Norge og som er koblet på 45/5G.

Hvorfor testes det?

Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal. I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Mer informasjon