Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Nesna kommune

Valget 2023 er godkjent, og for Nesna kommune viser valgstyrets valgprotokoll en valgdeltakelse på 64,72 % av innbyggerne.

Mandatfordeling i kommunestyret

 • Arbeiderpartiet 7
 • Senterpartiet 3
 • Borgerlig fellesliste 3
 • SV – Sosialistisk venstreparti 3
 • Fremskrittspartiet 1

Kandidatkåring

Arbeiderpartiet

 • Hanne Davidsen
 • Jan Erik Paulsen
 • Sandra Elisabeth Hammer Bjørge
 • Oddbjørn Paulsen
 • Anne Mette Bjørnvik Rosø
 • Marius Meisfjord Jøsevold
 • Dan Harald Danielsen
 • Vara: Awaz Hassan Kassim
 • Vara: Vegar Rabliås
 • Vara: Ronny Sommerro
 • Vara: Tor-Erik Mehus
 • Vara: Hanne Grunnvoll Nilssen
 • Vara: Hanne-Marit Vilhelmsen Haug
 • Vara: Mariann Svellingen
 • Vara: Hans Kristian Brattøy
 • Vara: Leif Inge Myrvoll
 • Vara: Signe Konstanse Steiro

Senterpartiet

 • Rebekka Bruin Ødegård
 • John Harald Svaleng Bustnes
 • Sindre Remman
 • Vara: Liv Kari Huskebakk
 • Vara: Åge Magnor Herseth
 • Vara: Carina Helen Kvellro
 • Vara: Mette Gårdvik
 • Vara: Jan-Hugo Vilhelmsen
 • Vara: Margrete Dahl

Borgerlig Fellesliste

 • Arnold Einar Sjøteig
 • Anne Sofie Moe
 • Tom Storrø
 • Vara: Marianne Knutsen
 • Vara: Ludvig Augustinus Fagervik
 • Vara: Siw Karin Rønning
 • Vara: Thomas Brennesvik Jonsen
 • Vara: Hans Espen Lauritzen
 • Vara: Christina Evjenth

SV – Sosialistisk venstreparti

 • Kristian Sivertsen
 • Jenny Myklebust
 • Hallvard Andre Kjelen
 • Vara: Siril Kristine Finne
 • Vara: Elena Shounjani Rasmussen
 • Vara: Knut Lyng Hansen
 • Vara: Hans Petter Sørensen
 • Vara: Tanja Synnøve Isaksen
 • Vara: Birgit Sivertsen Holmen

Fremskrittspartiet

 • Heidi Hvidsten
 • Vara: Alme Johan Halland
 • Vara: Einar Christian Gullesen
 • Vara: Åshild Johannessen
 • Vara: Ernst Olav Eriksen-Gullvik

All informasjon om valgresultatet finner du på valgresultat.no