Husk generelt bålforbud - vis varsomhet!

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Selv om det er generelt bålforbud har man lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken, eller at det har regnet i lang tid. Man kan også grille i fjæra i god avstand fra skog og vegetasjon og på tilrettelagte grill- og bålplasser.

Vis varsomhet om du tenner opp bål!

  • Unngå å tenne bål hvis underlaget kan ta fyr
  • Unngå å tenne bål når det er sterk vind
  • Unngå å tenne bål tett inntil busker og trær
  • Unngå å gjøre skade på friske trær
  • Unngå bålplass på bart fjell da berget kan sprekke
  • Sørg for å ha vann i nærheten