Har du hjelpemidler som du ikke trenger?

Nesna kommune forsøker nå å få en oversikt over hjelpemidler som ikke er i bruk ute blant brukere.

Nesna kommune ønsker at alle som har hjelpemidler stående hjemme som ikke er i bruk, om å kontakte kommunen slik at disse kan hentes.

Kommunen vil trenge informasjon om hvem hjelpemidlene tilhører, hvilke hjelpemidler det er snakk om og hvor de befinner seg. 

Det er hjelpemiddelkoordinator Sindre Remman som skal kontaktes for innlevering av hjelpemidler.

Sindre Remman kan kontaktes tirsdager på gitte tidspunkt:
(SMS og epost kan sendes hele tiden - også utenom undernevnte tidspunktene)

  • Tirsdag 15.november mellom klokken 11:00 og 13:00
  • Tirsdag 22. november mellom klokken 11:00 og 13:00
  • Tirsdag 29. november mellom klokken 11:00 og 13:00

Fra torsdag 1. desember kan kommunen komme og hente hjelpemidlene.
Tidspunkt avtales før henting.

Hjelpemiddelkoordinator Sindre Remman: 
Telefon/SMS 94 15 96 08
 eller epost sindre.remman@nesna.kommune.no