Har du en bolig til utleie for bosetting av flyktninger?

Kommunen bosetter flyktninger, og disse trenger flere boliger i vår kommune.

Boliger til utleie kan være hybler, leiligheter og hus. Beboere kan være både enslige og familier.

Husk, det er den som skal bosettes som vil være leietaker, og ikke Nesna kommune.

Dersom du har bolig til utleie, melder du dette inn til flyktningtjenesten på postmottak@nesna.kommune.no.

Kontakt oss

Sigmund Nilssen
Leder NAV Nesna
Telefon 55 55 33 33
Mobil 91 80 12 13