Fugleinfluensa - Hva gjør du om du finner død fugl?

Det er påvist fugleinfluensa i Norge. Hva gjør du om du finner død fugl i Nesna kommune? Følg retningslinjer fra Mattilsynet og FHI.

Smitte hos mennesker påvises sjelden, og folkehelseinstituttet vurderer risikoen for at viruset skal smitte mennesker som svært lav.

Ta kontakt med Mattilsynet dersom du finner død fugl av følgende type:

 • andefugler (ender, gjess og svaner)
 • havsuler
 • måkefugler
 • vadere
 • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
 • åtseletere (kråkefugler)
 • småfugl (kun ved mange døde fugler på et lite område)

Hva gjør jeg om jeg finner død fugl?

 • Ikke ta på fuglen
 • Meld fuglen inn til mattilsynet
 • Det er greit å la fuglen ligge, men dersom det er behov for å fjerne fuglen fra eiendommen, bør en voksen gjøre dette. 
 • Fuglen kan graves ned (så dypt at andre dyr ikke når den), da er det viktig at du bruker hansker og munnbind ved håndtering av fuglen. Vask hender godt med såpe og vann etterpå. 
 • Fortell Mattilsynet om hvor fuglen er funnet, hvilken art det gjelder og hvor mange døde fugler du har sett. Slik varsler du Mattilsynet om død fugl (mattilsynet.no)

Avliving av fugl

Kun personer med tilstrekkelig kompetanse, bør avlive syke fugler.