Det er tid for å klippe hekker og busker

Det er ditt ansvar å klippe hekker og busker ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister og gående.

Et veikryss som er overgrodd av busker og hekk - Klikk for stort bildeKrysset mellom Strandlandsvegen og Sørvollvegen Kristan Paulsen

Det er nå klart for skolestart igjen, og små barn blir lett usynlig i kryss der store hekker og busker dominerer. Du må sørge for at gjerder og beplantning er så lav at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi eiendommen din.

Lovpålagt å stusse hekken

Å sørge for fri sikt er nedfelt i Vegloven. Det er du som bor ved veien som har ansvar for for å klippe hekk og busker på din eiendom.

Når du står fire meter inn i avkjørselen din skal du ha minst 20 meter fri sikt i hver retning langs gang- og sykkelveien, ifølge loven. Hekk og gjerde skal heller ikke være høyere enn 50 centimeter ved avkjørselen din.

Les mer hos Statens vegvesen