Organisasjonskart

Organisasjonskartet ble vedtatt i juni 2023.

Strategisk ledelse: Rådmann, kommunalleder helse og omsorg, kommunalleder oppvekst, kultur og familie

Rådmannens stab: Økonomirådgiver, digitalrådgiver, personalleder, samfunns- og næringsutvikler

Virksomheter: Legekontor, Nesna sykehjem, hjemmetjeneste, Nesna mestringssenter, plan og utvikling, NAV Nesna, Nesna skole, Nesna barnehage, Fellestjenesten, Familietjenesten

Se detaljert organisasjonskart for Nesna kommune (PDF, 50 kB)