Renovasjon

HAF - Helgeland Avfallsforedling

HAF er et interkommunalt avfallsselskap eid av Hemnes kommune, Lurøy Kommune, Nesna kommune, Rana kommune, Rødøy kommune og Træna kommune.

Helgeland avfallsforedling - Haf.no 

Fritak (eller reduksjon) fra renovasjonsgebyret

Du kan søke om å få fritak fra eller reduksjon i renovasjonsgebyret dersom:

  • Huset skal rives/er revet
  • Manglende tilbud om fritidsrenovasjon
  • Bygningen er falleferdig
  • Huset skal stå/er ubebodd
  • Eier mer enn en fritidseiendom i Nesna kommune

Søk reduksjon eller fritak (PDF, 159 kB)

Nesna gjenbruksstasjon

Strandlandsveien 86, 8700 Nesna

Normale åpningstider:
Torsdag 14.00-19.00

Her kan du levere:
Restavfall, treverk, metall, glass- og metallemballasje, papp/papir, klær, elektriske/elektroniske artikler, trykkimpregnert materiale, asbest, maling/lakk/løsemidler