Renovasjon

HAF - Helgeland Avfallsforedling

HAF er et interkommunalt avfallsselskap eid av Hemnes kommune, Lurøy Kommune, Nesna kommune, Rana kommune, Rødøy kommune og Træna kommune.

Ønsker du informasjon om datoer for henting av avfall i Nesna kommune eller hvordan du sorterer avfallet? Dette finner du på Haf.no.

Helgeland avfallsforedling - Haf.no 

Fritak (eller reduksjon) fra renovasjonsgebyret

Du kan søke om å få fritak fra eller reduksjon i renovasjonsgebyret dersom:

  • Huset skal rives/er revet
  • Manglende tilbud om fritidsrenovasjon
  • Bygningen er falleferdig
  • Huset skal stå/er ubebodd
  • Eier mer enn en fritidseiendom i Nesna kommune

Søk reduksjon eller fritak (PDF, 159 kB)

Nesna gjenbruksstasjon

Strandlandsveien 86, 8700 Nesna

Normale åpningstider:
Torsdag 14.00-19.00

Her kan du levere:
Restavfall, treverk, metall, glass- og metallemballasje, papp/papir, klær, elektriske/elektroniske artikler, trykkimpregnert materiale, asbest, maling/lakk/løsemidler

Tømmekalender

Tømmekalender og annen informasjon finner du på Haf.no.