Skogbruk

Er du skogbruker finnes det ulike tilskudd du kan søke på, regler du må forholde deg til og plikter du må følge. Hos landbruksdirektoratet finner du informasjon, og skjema for å søke og rapportere.

Ordninger for skogbruk

Tilskudd til skogkultur

Gjelder tilskudd til ulike skogkulturtiltak (eks. planting, ungskogpleie, grøfting osv.)

Kommunene får tildelt tilskudd til nærings- og miljøtiltak NMSK) i skogbruket som skogeiere kan søke på når de har utført skogkulturtiltak.

Tilskudd til skogkultur

Tilskudd til veibygging i skog

Gjelder tilskudd til tiltak for nybygging av skogsveier, eller ombygging av eksisterende skogsveier.

Kommunene får på bakgrunn av planer tildelt tilskudd til tiltak for nybygging av skogsveier, eller ombygging av eksisterende skogsveier

Tilskudd til veibygging i skog

Skogfond

Skogfond er en lovpålagt fondsavsetning, som skal sikre at skogeier har midler til å finansiere investeringer i egen skog.

Alle skogeiere skal ha sin egen skogfondkonto. Pengene på skogfondkontoen følger skogeiendommen og tilhører skogeier. 

Det skal settes av midler på skogfond ved tømmersalg og bruk av skogfond gir skattefordel. Skogfond kan nyttes sammen med tilskudd til investeringer i skogen, det er viktig å sette av tilstrekkelig midler på skogfond.

Hos landbruksdirektoratet finner du informasjon om fondet og hva midlene kan brukes til.

Skogfond og skogfondkonto

Logg inn for å sjekke saldo og søke om utbetaling av skogfond og/eller tilskudd.

Logg inn i skogfondsystemet

Kontakt oss

Inger Richardsen
Rådgiver - Landbruk
E-post
Telefon 75 06 70 23
Mobil 48 28 64 24

Om du vil, kan du bestille et møte med meg, enten på kommunehuset, via teams eller per telefon.

 

Book en avtale