Jakt og fiske

Elgjakt

I Nesna er det åpnet for elgjakt i hele kommunen.  Jakta startet i 1987 og kommunen er delt i 5 vald som igjen er delt inn i 9 jaktfelt. Det felles ca. 30 dyr hvert år.

Det er en felles bestandsplan i kommunen. Elgjakta starter 25. september og varer til jul. 

Ønsker du å se statistikk over felte dyr? Informasjon om dette finner du i Hjorteviltregisteret.

Statistikk over felte dyr - Hjorteviltregisteret

Småviltjakt

Småvilt kan jaktes med både hagle og rifle. Jakta kan utøves av alle som har gyldig jegeravgift og tillatelse fra grunneier.

Småviltjakt - Miljødirektoratet

Det selges jaktkort på Handnesøya.

Jegerprøve

Hvis du skal gå på jakt, må du ha kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk. Nye jegere må derfor ta jegerprøven.

Jegerprøven - Miljødirektoratet

Skuddpremie på rødrev

For rødrev som felles innenfor Nesna kommunes grenser utbetaler Nesna kommune skuddpremie.

Forskrift om skuddpremie på rødrev

Elgpåkjørsler

Ring politiet på telefon 02800 hvis du kommer over elg som er påkjørt eller du kjører på elg.

Husk og merk skadestedet. Du kan bruke for eksempel en plastpose eller en refleksvest til dette. Ikke følg etter skadet elg. 

Alle som treffer på syke, skadede eller hjelpeløse dyr har plikt til å hjelpe dem så langt det er mulig. 

Kontakt oss

Inger Richardsen
Rådgiver - Landbruk
E-post
Telefon 75 06 70 23
Mobil 48 28 64 24

Om du vil, kan du bestille et møte med meg, enten på kommunehuset, via teams eller per telefon.

 

Book en avtale