Aktivitetsstøtte

Nesna kommune fordeler hvert år aktivitetsstøtte/kulturmidler til lag og foreninger. Aktivitetsstøtte kan gis til faste aktiviteter (øvelser, møter, kulturkvelder og lignende).

Hvordan søker du?

Det må søkes på fastlagte skjema, vedlagt fjorårets årsmelding, samt resultat- og balanseregnskap. Spesifisering av aktiviteten må framgå av søknaden. (Antall deltakere, hyppighet og beskrivelse). Mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet.

Det er lagets aktivitet som danner grunnlaget, og aktivitetsstøtten fordeles matematisk i forhold til det enkelte lag sine aktivitetspoeng. Aktivitetspoengene beregnes ved å gange antall deltakere med antall aktiviteter.

Når søker du?

Søknadsfristen for 2023 er 1. november.

Last ned søknad (PDF, 170 kB)

Fysiske skjema legges ut i kommunens servicetorg.

Søknad fylles ut og sendes postmottak@nesna.kommune.no, eller leveres kommunens servicetorg. Den kan også sendes per post til Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna.

Kontakt oss

Frode Ulriksen
Leder - Fellestjenesten
E-post
Telefon 75 06 70 16
Mobil 91 81 63 20