Aktivitetsstøtte

Nesna kommune fordeler hvert år aktivitetsstøtte/kulturmidler til lag og foreninger. Aktivitetsstøtte kan gis til faste aktiviteter (øvelser, møter, kulturkvelder og lignende).

Hvordan søker du?

Det må søkes på fastlagte skjema, vedlagt fjorårets årsmelding, samt resultat- og balanseregnskap. Spesifisering av aktiviteten må framgå av søknaden. (Antall deltakere, hyppighet og beskrivelse). Mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet.

Det er lagets aktivitet som danner grunnlaget, og aktivitetsstøtten fordeles matematisk i forhold til det enkelte lag sine aktivitetspoeng. Aktivitetspoengene beregnes ved å gange antall deltakere med antall aktiviteter.

Når søker du?

Søknadsfristen for 2022 er passert. Søknadsskjema for 2023 legges ut  på denne siden når det åpnes for søknader. Fysiske skjema legges ut i kommunens servicetorg.

Søknad fylles ut og sendes postmottak@nesna.kommune.no, eller leveres kommunens servicetorg. Den kan også sendes per post til Nesna kommune, Movegen 24, 8700 Nesna.

Kontakt oss

Frode Ulriksen
Leder - Fellestjenesten
E-post
Telefon 75 06 70 16
Mobil 91 81 63 20
Liv Kari Huskebakk
Saksbehandler servicetorg/arkiv
E-post
Telefon 75 06 70 10

Om du vil, kan du bestille et møte med meg, enten på kommunehuset, via teams eller per telefon.

 

Book en avtale