IT-support

Om du er ansatt i Nesna kommune, kan du kontakte IT om du har problemer med din datamaskin, eller annet digitalt utstyr og du trenger hjelp.